Organisatie

Re-integratie

organisatie Re-integratie
Hoe help je iemand het beste (weer terug) naar werk? Met drie type trajecten - Modulair, Werkfit en Naar werk - ondersteunen wij onze deelnemers bij hun uitdagingen.

We werken aan individuele doelen, zoeken passende werkervarings-plekken en bereiden hen voor op een sollicitatie met gezamenlijke trainingen. Een belangrijk middel bij re-integratie is sport. Fysieke en mentale fitheid is wat ons betreft de sleutel naar werk. Daarom zetten wij al jaren onze sportprojecten in. Lees meer hierover onderaan deze pagina.

Traject: Modulair

Meedraaien in de maatschappij is fijn, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat doen we met een Modulair traject. In dit traject draait het om kleine stapjes, die voor de kandidaat als grote sprongen vooruit worden ervaren.

Het doel
Met een Modulair traject willen we mensen die een lange tijd thuis hebben gezeten in beweging krijgen. Voor de één betekent dat wekelijks een kopje koffie drinken en sporten met zijn of haar coach, voor de ander betekent dat een paar uur in de week passend vrijwilligerswerk. Wat de invulling van het traject ook is, we werken altijd aan het zelfvertrouwen van de persoon om activiteiten buitenshuis te gaan ondernemen. Er zijn verschillende modulaire trajecten:
  1. Participatie interventie
    Als het gaat om weer meedoen in de maatschappij, kan een kleine stap het verschil maken. Bij participatie interventie ondersteunen we mensen om bijvoorbeeld een hobby weer op te pakken om zo weer andere mensen te ontmoeten.
  2. Bevordering maatschappelijke deelname
    Na een lange periode thuis te hebben gezeten, is het fijn om weer wat activiteiten te hebben. Onze coaches denken mee bij het uitzoeken van bijvoorbeeld passend vrijwilligerswerk of een motiverende sport.
  3. Begeleiding bij scholing
    Omscholing kan de sleutel zijn tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Wij helpen mensen bij een studie of omscholingstraject. Van inschrijving, tot het plannen van huiswerk.
Hoelang duurt een Modulair traject?
Een Modulair traject duurt maximaal 5 maanden. Per persoon wordt bekeken hoeveel uur er nodig is om aan de gestelde doelen te werken.Traject: Werkfit

Met Werkfit ondersteunen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun weg naar hervatting van het werk. Het doel is: mensen klaarstomen om weer aan het werk te gaan.

Het doel
Een Werkfit-traject is voor iedere kandidaat anders. Het doel wordt vooraf besproken en vastgelegd in een plan. We werken bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, gaan samen op zoek naar een passend werkritme. We plannen een snuffelstage of meeloopdagen om de kandidaat inzicht te geven in wat bij hem of haar past, en zelfvertrouwen te geven in het eigen kunnen. Een succesvolle afronding van een Werkfit-traject betekent: klaar voor een betaalde baan!

E-learning
Van der Horst Jobcoaching & Training beschikt over een eigen E-learning. In deze online omgeving vindt de kandidaat hulpmiddelen om aan verschillende doelen te werken. Bijvoorbeeld een interessetest, of een checklist voor een goed CV.

Hoelang duurt Werkfit?
Een Werkfit-traject duurt maximaal 18 maanden en bestaat uit 41 uur begeleiding. Per kandidaat wordt bekeken hoeveel uur er nodig is om aan de gestelde doelen te werken.Traject: Naar werk

De zoektocht naar een betaalde baan is niet altijd eenvoudig. Met de dienst ‘Naar werk’ ondersteunen onze jobcoaches mensen hierbij, tot zij een werkplek hebben gevonden die goed bij hen past.

Het doel
Onze missie is geslaagd als de kandidaat een baan heeft gevonden die past bij zijn of haar werkervaring en privéomstandigheden. Onze coaches denken met de kandidaat mee en beschikken over een breed netwerk van bedrijven in verschillende regio’s. Ze motiveren ook de kandidaat om hun eigen netwerk in kaart te brengen om werkkansen te creëren. Daarnaast ondersteunen de jobcoaches bij het opstellen van een CV, het schrijven van een motivatiebrief, het jobhunten en de sollicitatiegesprekken.

Hoelang duurt Naar werk?
Een Naar werk traject duurt maximaal 9 maanden en de maximale begeleidingstijd is 25 uur. Per traject wordt er bekeken hoeveel uur er nodig is.

Onze sportprojecten

Uniek aan onze werkwijze zijn onze sportprojecten in onder andere Harderwijk, Almere, Apeldoorn en Zutphen. Iedere week organiseren we in samenwerking met een sportcomplex in de buurt een ochtend sporten. Een succesvolle manier om deelnemers letterlijk werkfit te krijgen.
"Het liefst werk ik achter de kassa of op de broodafdeling"
Nick werkt via Van der Horst Jobcoaching & Training bij de Vomar. Hij doet het super achter de kassa of op de broodafdeling, maar is ook een kei in het schoonhouden van de winkel.